TRV:01988

ID TRV:01988
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Fyllinger der høyden av lettklinker eller skumglass er større enn 5 m skal godkjennes av Teknologi. Ved bruk av lettklinker eller skumglass i deler av fyllingen, legges de lette massene lavest mulig i fyllingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon