TRV:02015

ID TRV:02015
Bok 520
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Jordmaterialer i frostsonen: Jordmaterialer som anvendes i frostsonen, skal være av typen "Ikke telefarlig". Telefarligheten bedømmes ut fra den korngraderingen materialet har. (Se Tabell: Telefarlighetsklassifisering).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at underbygningen ikke utsettes for heving og synking når jorden fryser og tiner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Identifisering og klassifisering av jord, NGF 2011
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Frost#Frost