TRV:02064

ID TRV:02064
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Måltall for Jitter: Maksimal jitter (Packet Delay Variation) skal tilpasses de enkelte tjenestenes applikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at kvantitative måltall for Jitter (variasjon i datapakkers ende-til-ende tidsforsinkelsen over tid) er avhengig av sluttbrukers krav til transmisjonstjenesten.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Måltall, grensesnitt og termineringer"