TRV:02064

ID TRV:02064
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Måltall for Jitter: Maksimal jitter (Packet Delay Variation) skal tilpasses de enkelte tjenestenes applikasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"