TRV:02065

ID TRV:02065
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Måltall for re-etablering av forbindelser: Ved avvik og bruddsituasjoner som medfører endring av ruting i transmisjonsnettet skal re-etablering av transmisjonstjenestene tilfredsstille krav til oppetid for tjenesteproduksjon hos sluttbruker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonsnettet har funksjonalitet for autonom re-ruting av trafikk.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"