TRV:02066

ID TRV:02066
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Måltall for forsinkelse: Maksimalt tillatt forsinkelse skal følge tjenestekatalog for nettverkstjenester.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Generelt"