TRV:02068

ID TRV:02068
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Terminering: Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Fysisk grensesnitt"