TRV:02068

ID TRV:02068
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Terminering: Elektrisk grensesnitt skal termineres på DDF eller direkte på utstyr og følge OSI-model Layer-1 IEEE 802.3x standard.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at IEEE standard benyttes
Endringsartikler Endringsartikkel 1661
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Fysisk grensesnitt"