TRV:02069

ID TRV:02069
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Terminering: Optisk grensesnitt skal termineres på ODF eller direkte på utstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Fysisk grensesnitt"