TRV:02070

ID TRV:02070
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Grensesnitt på aksessnoder: Aksessnoder skal utstyres med porter som kan terminere asynkront 2 Mbit/s samband, Ethernet eller PLS systemer via modem - RS232
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tilstrekkelig antall typer av aksessgrensesnitt utstyres på aksessnoder
Endringsartikler Endringsartikkel 1661
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Aksessgrensesnitt"