TRV:02071

ID TRV:02071
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Standard grensesnitt for 2 Mbit/s-linje: Aksessnoder som utstyres med E1 grensesnitt skal være iht. til ITU G.823, G.703 balansert/ubalansert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre standardiserte grensesnitt for 2 Mbit/E1
Endringsartikler Endringsartikkel 1661
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Aksessgrensesnitt"