TRV:02088

ID TRV:02088
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Linjegrøfter skal utformes som angitt i Tabell: Største tillatte skråningshelning ved ulike jordarter.
  1. Utførelse: Grøftebunn skal være minst 0,5 m under formasjonsplanet
  2. Utførelse: Bunnbredde skal minst være 0,5 m.
  3. Utførelse: Grøftefallet skal på ethvert punkt være min. 5 ‰ (1:200).
  4. Utførelse: Der hvor fallet på linjen går i motsatt retning av hensiktsmessig grøftefall, kan overflatevannet i linjegrøften føres ned i kummer og bortledes i lukkede ledninger.
  5. Utførelse: Linjegrøftene bør ha tett bunn
  6. Utførelse: Linjgrøftene skal tettes opp til 0,2 m under formasjonsplanet.
Tette grøfter vil hindre frostnedtrengning. Dype linjegrøfter vil gjøre banelegemet mer utsatt for inntrengning av frost fra siden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon