TRV:02117

ID TRV:02117
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst I våte partier skal det vurderes behov for hjelpedrensgrøfter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Underbygning i tunnel#Drenering