TRV:02117

ID TRV:02117
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst I våte partier skal det vurderes behov for hjelpedrensgrøfter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon