TRV:02118

ID TRV:02118
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I spesielt vannholdige skjæringsmasser, skal skråningen sikres med egne drensgrøfter, se Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen.
Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon