TRV:02137

ID TRV:02137
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Rørene kan være profilerte utvendige eller dobbeltveggede med dimensjoner opp til 1200 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon