TRV:02138

ID TRV:02138
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Rørene skal ha stivhetsklasse minst kl. C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon