TRV:02140

ID TRV:02140
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det kan anvendes korrugerte stålrør. Stålrørene skal ha dokumentert levetid på 100 år. Stålrør skal ikke brukes der bekk/elv er masseførende pga. slitasje på røret..
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 520_2023_Endringsartikkel 3732
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon