TRV:02144

ID TRV:02144
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Ved fall større enn "Maks (2)" gitt i TRV:02143 må det erosjonssikres dersom det er erosjonsutsatte masser ved utløpet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Kravet skal føre til at det erosjonsikres nedstrøms ved behov
Endringsartikler Endringsartikkel 3742
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon