TRV:02160

ID TRV:02160
Bok 550
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Nye signalanlegg skal oppfylle krav i spesifikasjonen for ERTMS, baseline 3.
Unntak 1: Ved større endringer som gjennomføres før strekningen skal integreres i en systematisk ERTMS-implementering kan konvensjonelle signalsystem med klasse B togkontrollsystem (Ebicab 700) benyttes.
Unntak 2: Ved mindre utvidelser eller endringer som gjennomføres før strekningen skal integreres i en systematisk ERTMS-implementering kan eksisterende signalsystem benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1059
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 3.2 Tekniske krav