TRV:02161

ID TRV:02161
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Skjermmaterialets masse: Skjermmaterialet skal ha en masse på minst 15 kg/m2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav