TRV:02162

ID TRV:02162
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Absorberende skjermmateriale: Skjermmaterialet bør være absorberende (f.eks. mineralull).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav