TRV:02163

ID TRV:02163
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Reflekterende skjermmateriale: Reflekterende materialer (f.eks. betong, stål eller tre) kan anvendes nær sporet dersom refleksjonene er styrt gjennom en særlig utforming av skjermen, jf. avsnitt om skjermutforming.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav