TRV:02163

ID TRV:02163
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Reflekterende materialer (f.eks. betong, stål eller tre) kan anvendes nær sporet dersom refleksjonene er styrt gjennom en særlig utforming av skjermen, jf. avsnitt om skjermutforming.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon