TRV:02165

ID TRV:02165
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Utforming av skjermtopp: Reflekterende skjermer nær sporet med skjermtoppen mellom 1,5 og 2,0 m over skinnetopp, bør ha skjermtoppen bøyd inn mot sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav