TRV:02165

ID TRV:02165
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Reflekterende skjermer nær sporet med skjermtoppen mellom 1,5 og 2,0 m over skinnetopp, bør ha skjermtoppen bøyd inn mot sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon