TRV:02166

ID TRV:02166
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst List i skjermoverkant: Skjermen kan ha en sammenhengende list i overkant, både som et estetisk tiltak og som et forebyggende tiltak mot eventuell skade ved avsporing.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav