TRV:02169

ID TRV:02169
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Høyde på skjerm: Skjermen bør være så lav som mulig.
  1. Utførelse: For å sikre et fritt utsyn fra togets vinduer bør skjermen høyst være 2 m over skinnetopp.
  2. Utførelse: For visuelt å minimere høyden kan skjermen utføres med krumning inn mot sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav