TRV:02169

ID TRV:02169
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Skjermen bør være så lav som mulig.
  1. Utførelse: For å sikre et fritt utsyn fra togets vinduer bør skjermen høyst være 2 m over skinnetopp.
  2. Utførelse: For visuelt å minimere høyden kan skjermen utføres med krumning inn mot sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon