TRV:02170

ID TRV:02170
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Skjermelementer skal følge banens lengdeprofil.
  1. Utførelse: Stolpene skal være loddrette, men kan likevel plasseres vinkelrett på banens lengdeprofil når stigning/fall overstiger 7 ‰.
  2. Utførelse: Profilerte skjermelementer bør på yttersiden mot nabo utformes med så store sammenhengende flater som mulig, samt med langsgående linjer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon