TRV:02171

ID TRV:02171
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Overkant av skjerm: Skjermer som «hører til» sporet, bør utformes med ikke oppbrutt overkant.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav