TRV:02171

ID TRV:02171
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Skjermer som «hører til» sporet, bør utformes med ikke oppbrutt overkant.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon