TRV:02172

ID TRV:02172
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Avslutning av skjerm: Skjermer bør ha et avslutningselement i endene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav