TRV:02173

ID TRV:02173
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Skjermutforming på bru: Skjermen bør utformes så bruas utseende bevares mest mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav