TRV:02174

ID TRV:02174
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Skille mellom skjerm og kantbjelke: Skjermen skal plasseres oppå kantbjelken med et markert skille mellom skjerm og kantbjelke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav