TRV:02174

ID TRV:02174
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Skjermen skal plasseres oppå kantbjelken med et markert skille mellom skjerm og kantbjelke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon