TRV:02175

ID TRV:02175
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Skjerm og brufasade: Skjermer bør ikke rage utenfor brufasaden.
  1. Unntak: Skjermer, som på grunn av krav til minste tverrsnitt rager utenfor brufasaden, skal utføres med avfaset overgang til kantbjelke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav