TRV:02175

ID TRV:02175
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Skjermer bør ikke rage utenfor brufasaden.
  1. Unntak: Skjermer, som på grunn av krav til minste tverrsnitt rager utenfor brufasaden, skal utføres med avfaset overgang til kantbjelke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon