TRV:02176

ID TRV:02176
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Skjermelementene bør følge bruas lengdeprofil.
  1. Utførelse: På de tilsluttende banefyllingene skal det over en passende strekning etableres en god overgang mellom skjermelementer som følger bruas formspråk og lengdeprofil, og skjermelementer som følger banens formspråk og lengdeprofil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon