TRV:02176

ID TRV:02176
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Skjermelementer og bruas lengdeprofil: Skjermelementene bør følge bruas lengdeprofil.
  1. Utførelse: På de tilsluttende banefyllingene skal det over en passende strekning etableres en god overgang mellom skjermelementer som følger bruas formspråk og lengdeprofil, og skjermelementer som følger banens formspråk og lengdeprofil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav