TRV:02177

ID TRV:02177
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Fri sikt: Støyskjermer skal ikke redusere nødvendig fri sikt.
  1. Utførelse: Siktavstanden til signaler skal være i henhold til Signal/Prosjektering/Lyssignal, avsnitt 2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig sikt til signaler
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Oversiktsforhold