TRV:02179

ID TRV:02179
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Linjegrøft mellom skjerm og spor: På strekninger hvor linjegrøften ligger mellom skjerm og spor, og avstanden fra spormidt til skjerm er mindre enn 5 m, skal grøften legges i rør av hensyn til sikkerheten for personalet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Opprettholde sikkerheten for personer som arbeider i og ved sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Avstand mellom skjermer og spor