TRV:02179

ID TRV:02179
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) På strekninger hvor linjegrøften ligger mellom skjerm og spor, og avstanden fra spormidt til skjerm er mindre enn 5 m, skal grøften legges i rør av hensyn til sikkerheten for personalet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon