TRV:02180

ID TRV:02180
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skjermer i bysoner: I bysoner hvor linjegrøften ligger mellom skjerm og eiendomsgrense bør linjegrøften legges i rør.
  1. Utførelse: Inspeksjonskummer skal plasseres slik at rensing kan foretas.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Opprettholde sikkerheten til personer som arbeider i og ved spor. Sikre at rørene kan renses ved hensiktsmessig vedlikehold.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Avstand mellom skjermer og spor