TRV:02180

ID TRV:02180
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) I bysoner hvor linjegrøften ligger mellom skjerm og eiendomsgrense bør linjegrøften legges i rør.
  1. Utførelse: Inspeksjonskummer skal plasseres slik at rensing kan foretas.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon