TRV:02181

ID TRV:02181
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Avstanden til spenningsførende deler: Avstanden fra spenningsførende deler til nærmeste del av skjermene skal overalt være min. 1 m, og for øvrig i følge Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre berøringsspenninger ved kontakt med støyskjermen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Avstand mellom skjermer og spor