TRV:02181

ID TRV:02181
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Avstanden fra spenningsførende deler til nærmeste del av skjermene skal overalt være min. 1 m, og for øvrig i følge Kontaktledning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#N.C3.A6rf.C3.B8ringer_og_kryssinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon