TRV:02182

ID TRV:02182
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Etablering: Ved bruer, tunneler, overbygg, signalhytter og ved eksisterende adgangsstier til sporet, skal det etableres en gjennomgangsåpning i skjermen med en bredde på min. 1 m (lysåpning min. 0,8 m).
  1. Utførelse: Gjennomgangsåpningen skal der det er nødvendig, utføres med trapper, reposer o.l.
  2. Utførelse: Settes det opp en port i forbindelse med adgangsveien, skal låsesystem for firkantnøkkel anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgang til jernbanetekniske installasjoner for jernbanepersonale/vedlikeholdspersonale
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Gjennomgangsåpninger