TRV:02183

ID TRV:02183
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Mellomliggende avstand: Avstand mellom gjennomgangsåpninger skal ikke overstige 300 m.
  1. Unntak: Kravet gjelder ikke der skjermene danner gjerde mot offentlige tilgjengelige områder eller naboer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgang til jernbanetekniske installasjoner for jernbanepersonale/vedlikeholdspersonale
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Gjennomgangsåpninger