TRV:02183

ID TRV:02183
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Avstand mellom gjennomgangsåpninger skal ikke overstige 300 m.
  1. Unntak: Kravet gjelder ikke der skjermene danner gjerde mot offentlige tilgjengelige områder eller naboer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon