TRV:02184

ID TRV:02184
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal plasseres grønn/hvite, etterlysende henvisningsskilter med angivelse av retning til nærmeste nødutgang (jf. Arbeidstilsynet - forskrift nr. 972 «Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen») for hver 50–100 m i en høyde på 1,5 m over skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon