TRV:02185

ID TRV:02185
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Avstand til naboeiendom: Plasseres skjermen nær grense til nabo, bør avstanden til grense være 1 m av hensyn til tilgjengelighet for vedlikehold av skjermen og av hensyn til eventuelle nødutganger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgang for vedlikehold av støyskjermen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Gjennomgangsåpninger