TRV:02186

ID TRV:02186
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Beskyttelsesjording: Støyskjermer i elektrisk ledende materiale som er plassert nærmere spormidt enn 5 m, skal beskyttelsesjordes og evt. seksjoneres, jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hindre berøringsspenninger ved kontakt med støyskjermen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Beskyttelsesjording