TRV:02186

ID TRV:02186
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Støyskjermer i elektrisk ledende materiale som er plassert nærmere spormidt enn 5 m, skal beskyttelsesjordes og evt. seksjoneres, jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon