TRV:02187

ID TRV:02187
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Fundamentering: Støyskjermer bør fundamenteres på enkeltfundament (f.eks. pæler) og ikke på stripefundament.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at støyskjermen får negativ innvirkning på dreneringen av sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Drenering av sporarealet