TRV:02187

ID TRV:02187
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Støyskjermer bør fundamenteres på enkeltfundament (f.eks. pæler) og ikke på stripefundament.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon