TRV:02189

ID TRV:02189
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plasseringshøyde: Støyskjermer bør utføres med et minimum av nederste skjermelementdel under terreng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at støyskjermen får negativ innvirkning på dreneringen av sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Drenering av sporarealet