TRV:02190

ID TRV:02190
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Hensyn til snø: Støyskjermer bør ikke plasseres langs åpne strekninger hvor det forekommer snødrev.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at støyskjermen medvirker til at snø samler seg i sporet og skaper problemer for togframføringen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Snørydding