TRV:02192

ID TRV:02192
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Levetid: Støyskjermer bør normalt utformes svarende til en levetid på 50 år.
  1. Unntak: Levetiden på 50 år kan for det enkelte skjermanlegg ut fra en særskilt vurdering av den støyplagede bebyggelsens restlevetid heves eller senkes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre god levetid for støyskjermen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Konstruksjonsmessige krav