TRV:02193

ID TRV:02193
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dimensjonerende laster: Belastninger skal bestemmes i overensstemmelse med [NS 3479] «Prosjektering av bygnings-konstruksjoner. Dimensjonerende laster», og Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at støyskjermene blir dimensjonert for å håndtere aktuelle natur- og trafikklaster.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Konstruksjonsmessige krav