TRV:02195

ID TRV:02195
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Trykk- og sugkrefter: Trykk/sugets karakteristiske verdi skal bestemmes av Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster ut fra dimensjonerende hastighet og skjermens avstand fra spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at støyskjermene blir dimensjonert for å håndtere aktuelle trafikklaster.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Konstruksjonsmessige krav