TRV:02195

ID TRV:02195
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trykk/sugets karakteristiske verdi skal bestemmes av Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster ut fra dimensjonerende hastighet og skjermens avstand fra spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon