TRV:02196

ID TRV:02196
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Aktuelle plasseringer: Lave støyskjermer kan benyttes
  • ved høye fyllinger
  • der det er trangt om plassen
  • der miljøpåvirkningen blir urimelig stor om konvensjonelle skjermer settes opp
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Angi steder langs jernbanen der det er hensiktsmessige å bygge lave støyskjermer.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Beslutning om lave støyskjermer nær sporet