TRV:02197

ID TRV:02197
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Beslutningsmyndighet: Beslutning om oppsetting av lave støyskjermer skal tas av infrastruktureier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at den lave støyskjermen er forankret hos infrastruktureier slik at ev. konsekvenser for sporvedlikeholdet er belyst før støyskjermne bygges.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Beslutning om lave støyskjermer nær sporet