TRV:02200

ID TRV:02200
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Lave støyskjermer bør ikke plasseres på lengre strekninger enn ca. 500 m da de i stor grad forverrer snørydding og andre typer av sporvedlikehold slik som ballastrensing m.m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at støyskjermene får negative konsekvenser for sporvedlikeholdet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon