TRV:02201

ID TRV:02201
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Fritt rom: Fritt rom skal finnes minst til den ene siden av sporet.
Med fritt rom menes at ingen langstrakte hinder (høyere enn 0,6 m over skinnetopp og lengre enn 30 m) får finnes nærmere spormidt enn 5 m på motstående side av sporet.
  1. Unntak: Dersom grinder eller trapper bygges for min. hver 30 m kan langstrakte hinder plasseres 3,5 m fra spormidt på motstående side av sporet.
Grafikkvisning Sikre tilgang til sporet og opprettholdelse av sikkerheten for vedlikeholdspersonale.
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Plassering