TRV:02201

ID TRV:02201
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Fritt rom skal finnes minst til den ene siden av sporet.
Med fritt rom menes at ingen langstrakte hinder (høyere enn 0,6 m over skinnetopp og lengre enn 30 m) får finnes nærmere spormidt enn 5 m på motstående side av sporet.
  1. Unntak: Dersom grinder eller trapper bygges for min. hver 30 m kan langstrakte hinder plasseres 3,5 m fra spormidt på motstående side av sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon