TRV:02202

ID TRV:02202
Bok 520
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dobbeltspor: Ved dobbeltspor kan støybeskyttelsen plasseres på begge yttersidene dersom grinder og trapper anordnes for hver 30 meter.
  1. Utførelse: Det bør også overveies å øke sporavstanden til > 6 m for å oppnå god arbeidsbeskyttelse ved arbeid i sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgang til sporet og opprettholdelse av sikkerheten for vedlikeholdspersonale.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Plassering